Privacyverklaring

MarianMaakt gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en privacy. MarianMaakt houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Het betekent bijvoorbeeld dat gegevens nooit zomaar aan anderen worden gegeven, behalve als het nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. De gegevens die u doorgeeft worden alleen maar gebruikt voor het product of de dienst die u nodig heeft.